ทำความรู้จักระบบขนส่งสาธารณะประเภทต่างๆ

ระบบขนส่งสาธารณะ มีหลายรูปแบบ

การเลือกรูปแบบระบบขนส่งสาธารณะสำหรับเมืองนั้น มีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงหลายประการ

ตั้งแต่สภาพพื้นที่ พฤติกรรมของประชากร การกระจายตัว งบประมาณ ค่าดูแลรักษา ฯลฯ

ทางโครงการฯ นำข้อสรุปของแต่ละระบบฯ มาให้ลองทำความรู้จักกัน

เพื่อให้เห็นถึงข้อดีข้อด้อยของแต่ละระบบ ทำให้เราเห็นภาพได้คร่าวๆ ว่า ระบบไหนน่าจะเหมาะสมกับเมืองเชียงใหม่

ซึ่งอาจเป็นเพียงระบบเดียว หรือ ใช้หลายๆ ระบบรวมกันตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ของเมือง