ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการโครงการ

รวบรวมบทความและข่าวสารเกี่ยวกับโครงการโครงการฯ

ข่าวออนไลน์

ข่าวสารโครงการจาก Dailynews
เผยแพร่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

ข่าวสารโครงการจาก Voice TV 21
เผยแพร่วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ข่าวสารโครงการจาก รีวิวเชียงใหม่
เผยแพร่วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ข่าวสารโครงการจาก Oknation.net
เผยแพร่วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ข่าวสารโครงการจาก Pantip.com
เผยแพร่วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ข่าวสารโครงการจาก เชียงใหม่ ต้องการขนส่งมวลชนที่ดี
เผยแพร่วันที่ 18 พฤษภาคม 2560

ข่าวสารโครงการจาก govivigo.com
เผยแพร่วันที่ 18 พฤษภาคม 2560

ข่าวสารโครงการจาก มติชนออนไลน์
เผยแพร่วันที่ 4 สิงหาคม 2560

ข่าวสารโครงการจาก ผู้จัดการออนไลน์
เผยแพร่วันที่ 4 สิงหาคม 2560

ข่าวสารโครงการจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
เผยแพร่วันที่ 4 สิงหาคม 2560

ข่าวสารโครงการจาก บ้านเมือง
เผยแพร่วันที่ 4 สิงหาคม 2560

ข่าวสารโครงการจาก truststoreonline.com
เผยแพร่วันที่ 4 สิงหาคม 2560

ข่าวสารโครงการจาก ผู้จัดการออนไลน์
เผยแพร่วันที่ 5 สิงหาคม 2560

ข่าวสารโครงการจาก เชียงใหม่นิวส์
เผยแพร่วันที่ 5 สิงหาคม 2560

ข่าวหนังสือพิมพ์

ข่าวสารโครงการจาก คอลัมน์ นวัตกรรมขนส่ง หนังสือพิมพ์ มติชนรายวัน
ฉบับวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ข่าวสารโครงการจาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
ฉบับวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ข่าวสารโครงการจาก คอลัมน์ เศรษฐกิจภูมิภาค หนังสือพิมพ์ ประชาชาติ
ฉบับวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ข่าวสารโครงการจาก คอลัมน์ ภูมิภาค หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ
ฉบับวันที่ 6 มิถุนายน 2560